2015. március 15., vasárnap

Föld pusztulása

Testvérek !

A világ olyan mint egy halálos betegség utolsó stádiumában szenvedő beteg, aki még próbálja jobb képben megmutatni magát, mintha lenne ereje leküzdeni a felé kerekedő, belsejéből áradó tomboló halált.
A világ mely a saját maga mocskában fulladozik, agonizál kínjában és olyan képpel akar magához csalni, ami hasonlít egy lázálomhoz, mintsem a realitáshoz.
Megérett a föld, hogy saját magát pusztítsa el, mint az erdőtűz melyben elpusztul minden, de újra sarjad az élet.

Sokan vannak akik azt mondják nehéz kereszténynek lenni, mert sok lemondással jár, meg sok mindent kell betartani. Én erre egyszerűen azt mondom, hogy ahhoz, hogy elérjen valamit az ember, egyébként is küzdelmes és nehéz dolog. Akkor a lelki üdvünkért és azért, hogy az Urunknak az akaratát megtartsuk miért vagyunk restek cselekedni.
Sokan mondják, hogy például nem értik az Újszövetséget, mert nehéz megérteni a mondanivalóját. Én szándékosan csak az elejéről az első evangéliumból válogattam a mostani
írásomhoz, fontos és érthető mondanivalóval rendelkező részeket emeltem ki, így senki se mondhatja, hogy az egész Újszövetséget elolvasni nincs türelme, meg ne lenne érthető.
Így aki ennek ellenére is a bűn útján jár az lusta, rest a jóra és csak a kifogásokat keresi, ami az Urunk előtt nem fogja megállni a helyét.
Amiket kiemeltem fontosak a mindennapokhoz és érthetően közli mindenki felé a mondanivalóját.

Undorító, hogy fiatalok úgy kezelik a testiséget mintha az valami játék lenne. Persze ezért sok minden felelős, hiányos és hanyag nevelés és a társadalom toleranciája az erkölcstelenség felé. Nem foglalkoznak a lelkükkel, más érzéseivel, de ha mégis meglenne az, hogy mély érzés van a kapcsolatban, akkor is számukra a földi örömök előrébb valók a saját lelki üdvüknél, mert gyengék és nem képesek ellenállni a gonosz csábításának, meg persze nem is akarnak.
Ahelyett, hogy bárminemű szégyen vagy bűntudat lenne bennük, még büszkék is és úgy kezelik az egészet mintha csak szórakozás lenne.
Ebből is látszik, hogy éretlenek és mennyire gyerekesek.


Máté evangéliuma 4 : 17
Ettől fogva Jézus tanítani kezdett. "Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa!"


Bűnös viselkedéssel ellentétben mi igaz hívők, járjunk az Urunk által kijelölt úton, ne tántorítsanak minket el se a mulandó földi dolgok se a gonosz által felkínált pillanatnyi örömök.
Segítsük az Úr munkáját és a Mennyei Atyánk akarata szerint cselekedjünk. Tartsuk távol magunktól a rothadó világ minden gusztustalan dolgát és küzdjünk a gonosz ellen az Úr által felkínált eszközökkel.


Máté evangéliuma 10 : 34
Ne gondoljátok, hogy azért jöttem a földre, hogy békét hozzak. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem, hogy kardot.


A világ menthetetlenül bűnös, saját okádékában fuldoklik, az élet után nyúlna, de kínok közti agonizálásában látszik, hogy kihal belőle az élet.
Mi ezzel ne foglalkozzunk, tudjuk azt, hogy ez szükséges, ennek meg kell történnie és ne féljünk bármi is következik ez után. Tántoríthatatlanul küzdjünk és teljesítsük azt amivel megbízott minket az Atyánk !


Máté evangéliuma 18 : 7
Jaj a világnak a botrányok miatt! Szükséges ugyan, hogy botrányok forduljanak elő, de jaj annak, aki botrányt okoz.


Adjon mindenen áthatoló erőt és tartsuk észben, hogy a mi hitünk mindent legyőz, az egyetlen ami igaz és ami örök. A mi Atyánk és az Urunk mindig velünk van, minket soha el nem hagy,
legyen ez a gondolat mindig velünk, a legnehezebb vagy akár a legboldogabb pillanatokban.


Máté evangéliuma 24 : 35
Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.


Az embereket a földön túli élet nem foglalkoztatja, mert a legtöbben a homokba dugják a fejüket és nem akarnak tudomást szerezni róla mi lesz a földi lét után, mert habár tudják, hogy bűnösök, megpróbálják nyugtatni magukat, hogy minden rendben van, de ezzel csak magukat tudják becsapni. Mindenfélét gondolnak lélekvándorlásról, az élet utáni nagy semmiről, meg arról, hogy nekik minden meg lesz bocsátva, mert nem is annyira rosszak mint más. Ez mind önbecsapás, képzelgés.
Mi amikor a ránk ruházott küldetésünket végezzünk, mindig legyünk felkészültek, mert a mi Urunk eljövetele közel van és erre lelkileg álljunk készen. Legyünk lelkileg tiszták, bűn nélküliek vagy legalábbis minden tőlünk telhetőt tegyünk meg ezért.


Máté evangéliuma 24 : 44
Azért ti is álljatok készen, mert az Emberfia abban az órában jön, amikor nem is gondoljátok.


Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak

2015. január 23., péntek

Levél Ferencnek

Ferenc . . . ezt a levelet lehet soha nem olvasod, de úgy írom mintha ez megtörténne.
Azért is tegezlek, mert nem tisztellek és ennek az okát ki is fejtem.
A régebbi és mostani kijelentéseid aggasztanak, sőt szerintem negatív hatással van a katolikus közösségre.

Először is szögezzük le, hogy hatalmas felelősség van rajtad.
A szavaid sok embert befolyásolnak, sokaknak útmutatásul szolgálnak és sokaknak követendő.
Számos mondatod van amivel nem értek egyet, aki egy kicsit is átlát rajtad tudja kik állnak mögötted, kik irányítanak és hogy a mondanivalódnak mi a célja.
Számomra és az igaz katolikusok számára megvetendő mondataid a következők :

"Ha valaki meleg és az Urat keresi, ki vagyok én ahhoz, hogy ítéletet mondjak róla?"

"A probléma nem az, ha valakinek ilyen beállítódása van."

"Nem szabad elítélni vagy kiközösíteni a melegeket."

Érzed ezeknek a súlyát ? Fel tudod mérni mekkora kárt okozol ezekkel? ROMBOLSZ és a megmaradt helyes ítélkezés csíráját is ebbe az élettelen talajba fojtod
mely csak halált szül a lélek számára. De mind ezzel súlyos ítélet alá helyezed magad.


Jakab levele 3 : 1
Testvéreim, ne akarjatok nagyon sokan tanítókká lenni. Tudjátok meg, hogy ezzel csak annál súlyosabb ítélet vár rátok.


Így láthatod, hogy szavaiddal óvatosabban kéne bánnod és ne hidd, hogy 1-2 helyes megnyilvánulásod eltereli ezekről a figyelmet és semmissé teszi a méregként ható szavaid.
Persze gondolom védekeznél a felebaráti szeretettel, a békességgel meg a katekizmus idevágó szégyenletes részével, de a Szentírás mely Isten szava, az ellen nem lehet érveket felhozni, hogy miért munkálkodsz ellene.
Szerintem érthetően elítéli az aberráltakat :


Pál levele a Rómabeliekhez 1 : 27-32
Ugyanúgy a férfiak is, abbahagyva az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, férfi férfival űzött ocsmányságot.
De el is vették eltévelyedésük megszolgált bérét.
Amint Istent nem méltatták arra, hogy teljesen elismerjék, úgy Isten is romlott eszükre hagyta őket, hadd viselkedjenek alávalóan.
Telve is vannak minden gonoszsággal, hitványsággal, (paráznasággal,) kapzsisággal, romlottsággal; telve irigységgel, gyilkos szándékkal, vetélkedéssel, ármánykodással, gonoszlelkűséggel.
Árulók, rágalmazók, istengyűlölők, gyalázkodók, kevélyek, kérkedők, fortélyos gazok, szüleiknek engedetlenek, oktalanok, megbízhatatlanok, lelketlenek, (hitszegők,) könyörtelenek.
Felismerték ugyanis Isten rendelkezését, hogy aki ilyesmit tesz, méltó a halálra, mégis megteszik, sőt még helyeselnek is a tetteseknek.

Magukat vonják ítélet alá, mely az örök kárhozat. Ezek nem keresik az Istent, elítélni szükséges őket, hogy megkülönböztessük őket magunktól és ez magával vonja a kiközösítést.
Az idézet ellen szerintem nem lehet felhozni semmit és még meg is említeném, hogy hatalmas bűnt követ el aki ezek ellen a szavak ellen vét.
Teljesen egyértelmű, de azért szintén megindokolom a szavaim.


Pál levele a Rómaiakhoz 1 18
Megnyilvánul az égből Isten haragja az emberek minden istentelenségével és gonoszságával szemben, akik Isten igazságát rosszindulatból elfojtják.


Tudod ezzel nem csak az utat kereső és lelki teljességre vágyó katolikusokat vezeted rossz útra és az igaz út álcájába bújtatott kárhozat felé vezeted őket, így sok embert teszel tönkre láthatatlan módon úgy, hogy észre se veszik, de a katolikusok megítélése is elég mélyre süllyed más vallások és az
erkölcsös emberek szemében is.
Az általad előidézett sötétség melyet elplántálsz a gyenge katolikusok lelkében, ránk igaz katolikusokra nincs hatással, mert minket nem lehet megtéveszteni, félrevezetni, mi ismerjük a Szentírást és ezek alapján ítéljük meg a dolgokat.
Igen ítélkezünk . . . hogy elválasszuk a jót a rossztól, hogy hitünket megvédjük, tisztán tartsuk és hogy másoknak is segítsünk a sötétségnek ebben a kétségbeejtő időszakában, amiben mint világítótornyok a tomboló viharban, nyújtunk segítséget a rászorulóknak.


Pál levele a Rómaiakhoz 16 : 17-18
Testvérek, figyelmeztetlek titeket, tartsátok szemmel azokat, akik ellentétben azzal a tanítással, amit tanultatok, egyenetlenséget és botrányt okoznak.
Kerüljétek őket!
Az ilyenek nem Krisztus Urunknak szolgálnak, hanem a hasuknak, s nyájas szavakkal és hízelgéssel megtévesztik a gyanútlanok szívét.

Pál levele az Efézusiakhoz 5 : 6
Senki se vezessen félre titeket üres beszéddel, mert miattuk éri Isten haragja a hitetlenség fiait.

Zsidókhoz írt levél 13 : 6
Az Úr az én segítségem, nem félek, ember mit árthat én nékem ?

Péter 1. levele 3 : 14
Még ha szenvednetek kell is az igazságért, boldogok vagytok. Ne rettegjetek tőlük s ne riadozzatok.

Remélem szereted a lelket összeszorító sötétséget, a fojtogató forróságot és a szóval le nem írható kínokat, mert vár rád a pokol.

Üdvözlettel :

Flagelláns

2014. október 25., szombat

A katolikus hit megújítása a Gonosz sugallata

Testvéreim !

Gondolom sokan érzik úgy, hogy ez egy kényes dolog, ami már lefutott is, mert ugye már rengeteg az olyan vallás mely a " hitújítás" idejében jött létre, több száz évesek és mély hagyományaik vannak.
De ettől függetlenül nem minden dolog ami régóta létezik, jelenti azt, hogy jól működik.

Én most nem fogok történelmi évszámokkal dobálózni és nem fogom ezt a bejegyzést egy történelemkönyv mintájára megírni, mert nem ez a célom. Hanem az, hogy egy logikus gondolatmenetet végig követve, következtetéseket vonjak le.

Nem arról az oldalról kívánom ezt a dolgot megközelíteni, hogy milyen bírálatuk volt az akkori protestánsoknak az egyházi vezetéssel szemben, hanem ami nagyon is fontos része ennek a folyamatnak, az az, hogy ezek az emberek olyan szentségeket hagytak el ami fontos ahhoz, hogy üdvözülhessünk. Nem mellékesen sajátos gyengeségük miatt hagytak el sok olyan dolgot a katolikus vallásból ami számukra kötöttség volt és ők úgy gondolták, hogy maguk meg a gyengébb lelkű emberek számára az ember megmásíthatja azt amihez nem lett volna szabad nyúlnia. Létrehozhatnak új vallási irányzatot mely a szigorú, de a helyes úton tartás helyett a könnyed, kényelmesen tág pokolba vezető utat nyitotta meg mind a saját, mind a híveik számára. A "hitújítóknak" már szembe kellett nézni a büntetésükkel, de a mai híveknek van választásuk, persze csak ha rájönnek arra, hogy hitük nem mindig tartja őket a helyes úton és vigyázniuk kell, mert a gonosz lesben áll az eltévelyedett bárányokra vadászva. A "hitújítók" ítélete  adott, aki a protestáns hitben él az még változtathat, éljetek a Jó Isten által felkínált lehetőséggel, hogy ne essetek ítélet alá hitetek miatt.

Pál levele a Rómaiakhoz 16 17-18
Testvérek, figyelmeztetlek titeket, tartsátok szemmel azokat, akik ellentétben azzal a tanítással, amit tanultatok, egyenetlenséget és botrányt okoznak. Kerüljétek őket!
Az ilyenek nem Krisztus Urunknak szolgálnak, hanem a hasuknak, s nyájas szavakkal és hízelgéssel megtévesztik a gyanútlanok szívét.

Pál levele az Efézusiakhoz 5 6
Senki se vezessen félre titeket üres beszéddel, mert miattuk éri Isten haragja a hitetlenség fiait.

Az első elhagyott szentség amit említek a Bűnbánat.
Itt nem csak a gyónást értem hanem a protestánsok által el nem ismert vezeklést és gyónást is.
Szerintük, mi a Jó Isten kegyelmét nem szerezhetjük meg. De hát akkor ha valaki vétkezik akkor nem is kellene jóvátennie a bűnét, hogy kiengesztelje azzal az Istent ? Butaság.
Maga a mi Urunk Jézus Krisztus mutatott példát azzal, hogy a szenvedései által megszabadított minket a bűnünktől. Így ezzel a példával érthetően megmutatta, hogy lehet tenni a bűn ellen. Az hogy az Ő példáját követjük az egy igaz út az üdvözülés felé.
Az Újszövetség is mit ír erről :

Máté Evangéliuma 16 : 24
Ezután Jézus így szólt tanítványaihoz: "Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen engem.

 János Evangéliuma 14 : 4-6
Hiszen ismeritek az utat oda, ahová megyek."
"Uram, jegyezte meg Tamás, nem tudjuk hová mész, hogyan ismerhetnénk az utat?"
Jézus így szólt: "Én vagyok az út, az igazság és élet. Senki sem jut az Atyához, csak énáltalam.

Maga a bűnbánat tartása, a bűnös dolgok kiűzése magunkból, hogy ezektől megtisztuljunk és ezáltal elnyerjük a bűnbocsánatot szintén fontos pontja ennek a szentségnek. Ha elismerik a protestánsok, hogy a Szentek Isten kiválasztottjai akkor ezt is ajánlom a figyelmükbe :

Apostolok cselekedetei 2 : 38
Tartsatok bűnbánatot, felelte Péter, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára.

A böjtölésről már korábban is írtam bejegyzésekben és annak fontosságáról, de mivel ennél a szentségnél is említést érdemel, mint egy bűnbánati cselekvés így gondoltam röviden megemlítem.
Jézus Krisztus szavai adnak nyomatékot a böjtölés fontosságára.

Máté Evangéliuma 17 : 21
De ez a fajzat nem űzhető ki másképp, csak imádsággal és böjttel.

Így ezek tükrében nem látom mégis milyen elgondolás útján gondolták a "hitújítók" , hogy ez elhanyagolható szentség?

A másik a Szent Kenet.
Szintén egy olyan szentség melyet említ a Szentírás, de ennek ellenére nem ismerik el. Különösebben erről nem akarok hosszadalmasan írni, mert az általam bemutatni kívánt rész tisztán és egyértelműen leírja ennek fontosságát.

Jakab levele 5 14 : 15
Beteg valaki köztetek? Hívassa az egyház elöljáróit. Imádkozzanak fölötte s kenjék meg olajjal az Úr nevében.
A hitből fakadó imádság üdvére lesz a betegnek és az Úr megkönnyebbíti őt, ha pedig bűnben van, bocsánatot nyer.

A harmadik a Házasság.
Ez a szentség elég fontos már csak azért is, mert az Isten egybeköt két embert és az ő áldásával élnek tovább a házasságban. Mivel a Reformátusoknál lehet többször is házasodni, én ajánlanám figyelmükbe a következő Újszövetségi idézetet. Ennek elolvasása után nem értem, hogy gondolják, hogy ember ezt feloldhatja, sőt többször is megismételheti.

Máté evangéliuma 19 : 4-6
Nem olvastátok, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette őket és azt mondta: a férfi ezért elhagyja atyját és anyját, feleségéhez csatlakozik és a kettő testben egy lesz?
Így már nem ketten vannak, hanem csak egy test. Amit tehát Isten egybekötött, ember szét ne válassza."

Így ezt se értem miért nem szentség a protestánsoknál és azt se miért nem olvasták a "hitújítók" az Újszövetséget.

Nem is tudom elképzelni ezek alapján, hogy milyen indokok miatt hagyhatták el ezeket a szentségeket. Ami viszont számomra még aggasztóbb az az, hogy a protestánsok követői egyáltalán nem ismerik el a bűnbánatot. Ezzel az a legnagyobb probléma, hogy ezek az emberek az általuk szándékosan vagy akaratlanul elkövetett bűnöket nem úgy élik meg, hogy helyre kell azokat hozni, hogy lelküket tisztán tartsák, hogy üdvözülésük útjába ne álljon az általuk felhalmozott sok-sok bűn.
Mert amint leírtam és igazoltam, az ember megszabadulhat a bűneitől ha bűnbánatot tart.
De a protestánsok ezzel mit se törődve ellent mondanak ennek és ezt köszönhetik a vallásuk megalapítóinak, akik azt hitték, hogy az ember az Isten szavának ellenszegülhet és kénye kedvére igazíthatja.
Kövessük ezután is az egy igaz Katolikus hitet és a protestáns ismerőseinknek is segítsünk, legalább szóban, hogy esélyük legyen változtatni, hogy hitük ne álljon az üdvösségük útjába.

Dicsőség Jézus Krisztusnak

2014. szeptember 21., vasárnap

Hit harca

Testvérek !

Most is kétséggel tölt el a gondolat, hogy mivé is lesz a keresztény vallás. Mindennapokból kiindulva, a sok fertő mely körülvesz és szinte a fejünk búbjáig merülünk a mocsokban, ez melyben mi testvéreim élünk ez már már kezd megszokottá, elfogadottá válni sőt természetessé. Életünket a háttérben megbújó gonosz erő próbálja ott akadályozni ahol csak tudja, mind abban, hogy keresztényként tevékenykedve véghezvigyük a ránk bízott feladatot és abban is próbál ártani, hogy megőrizzük tisztaságunk.
Nem elég, hogy a médiában a pokol legmélyéről felhozott undormányokat próbálják a torkunkon leerőszakolni, de a megváltozott társadalmi hozzáállás és a világi erkölcs is ellenünk dolgozik. Úgy próbál az agyunkba kúszni a liberális mocsok mint valami simulékony ravasz kígyó, hogy aztán halálos mérgét az agyunkban töltve végleg megkárosítson minket, lelkünket megölje. De ha ez nem lenne elég, a sok agyhalott ember kiknek lelkét elnyerte a gonosz ő tőlük is nap mint nap hallhatjuk, hogy milyen lenne a szerintük még ideálisabb világ. Ideális ? Ő szerintük . . . mindenki a saját mocskában fetrengve azt csinál amihez csak kedve van, azzal akivel csak akarja, úgy, hogy nem kell tekintettel lenni másra. Van még ettől is veszélyesebb, ami pedig az utat kereső testvéreinkre nézve lelkileg halálos, mert nem világos az Urunk tanítása előttük és nem szilárd a hitük. Ezek az ártó démonok nem mások mint azok akik a kereszténység álcája mögé bújva az embereket eltérítik az Úrtól és felfogásukban, hitükben olyan kárt tesznek mely a pokolra küldi őket. Elferdítik a hitet, tévtanítók, pokolra való lelketlen szolgák, kik az álcájuk mögött a gonoszt szolgálják.

Gonosz szolgái nem győzhettek, mert a mi Urunk Jézus Krisztus megmutatta az utat ami az egyetlen igaz út ami által üdvözülhet a lelkünk és győzelmet arathatunk rajtatok. A mi Urunk nem csak a szeretet hírét hozta el és a megbocsátásét, hanem a harc szükségességét is. Harcnak hírét melyet meg kell vívni a gonosz és csatlósai ellen. Mindazok ellen akik ellenünk vannak szóban, cselekedetben. Szinte lehetetlen feladat, mert a világ nagy része, sőt a keresztény világ egy része is az eltévelyedettek közé tartozik. De a mi Urunk ki mindenkinél erősebb és hatalmasabb, még a lehetetlenre is képessé tesz minket.

Máté Evangéliuma 10 : 34
Ne gondoljátok, hogy azért jöttem a földre, hogy békét hozzak. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem, hogy kardot.

Máté Evangéliuma 12 : 30
Aki nincs velem, ellenem van; aki nem gyűjt velem, szétszór.

Lukács Evangéliuma 1 : 52
Uralkodókat taszít le a trónjukról,
de felemeli az alázatosokat.

Lukács Evangéliuma 19 : 27
Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királyuk legyek, hozzátok ide, és öljétek meg szemem láttára.

Apostolok cselekedetei 3 : 23
Mindazokat pedig, akik nem hallgatnak erre a prófétára, ki fog irtatni a nép közül.


Mivé is lettünk volna mára ha a hős várvédő keresztény katonák nem merték volna felvenni a harcot ? Elvesztünk volna és a hitünk is. Ezt akarja a gonosz is, hogy hitünket feladva behódoljunk a világnak és az urainak, magunkat pedig önként vágóhídra küldjük. Ezáltal azonban nemcsak hitünket és az Urat hagynánk cserben, hanem a többi embert kinek életén változtathattunk volna a példamutató viselkedésünkkel és cselekedeteinkkel. Ez azonban meg se történhet, mert a hitünk erős, mindent elsöprő és erőt senki nem vehet rajta. Minket kiválasztott az Úr, küldetésünk van, így magunkat a hitnek alárendelve, meg kell tenni azt ami csak tőlünk telik. A hitünk utat mutat nekünk és tudjuk mi a helyes, hát cselekedjünk a hitünk szerint és terjesszük az igét, legyünk megállíthatatlan vízözön ami megtisztítja  világot. Adjon ehhez sok erőt a mi Mennyei Atyánk.
Dicsőség Jézus Krisztusnak.

Apostolok cselekedetei 20 : 24
De én nem becsülöm sokra az életemet, csak véghez tudjam vinni pályafutásomat és az Úr Jézustól rám ruházott föladatomat: az Isten kegyelméről szóló evangélium hirdetését.

Pál levele az Efézusiakhoz 6 : 12
Nem a vér s a test ellen kell viaskodnunk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, e sötét világ kormányzói és az égi magasságok gonosz szellemei ellen.

Pál 1. levele Timóteushoz 6 : 12
Vívd meg hit jó harcát! Szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást, erre tetted le számos tanú előtt az igaz hitvallást.

Zsidókhoz írt levél 13 : 6
Az Úr az én segítségem, nem félek, ember mit árthat én nékem ?

Jakab levele 4 : 17
Aki tehát tudja, mi a jó, de nem teszi, az vétkezik.

Péter 1. levele 2 : 9
Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből csodálatos világosságára hívott titeket.

Péter 1. levele 3 : 14
Még ha szenvednetek kell is az igazságért, boldogok vagytok. Ne rettegjetek tőlük s ne riadozzatok.

2014. augusztus 26., kedd

Szenvedni a hitért

Testvéreim !

Hit. Ez a szó mely annyi igaz ember számára egy fontos és megrendíthetetlen alapkő az életben, melyre mindent épít. Ápolnunk kell, növelni és ugyanakkor ha kell szenvednünk is. Igen szenvedni, mert az, ha szeretnénk még mélyebben megismerni és ezáltal magunkat megfelelően formálni, az sokszor szenvedéssel jár.

Kell egyfajta elhivatottság, sőt ennél több, egy olyan érzés mely több ragaszkodást, szeretetet és alárendeltséget testesít meg mint bármi más iránt. Ennek alapvető dolognak kell lenni, itt nincs helye mérlegelni, mert a lelki üdvünkről van szó. Nagyot téved az aki úgy gondolja, hogy " egyszer élünk ", " ráérek még ezzel " vagy  " a pokolban több az ismerős " szlogennel éli életét és nem is foglalkozik azzal mi lesz ha meghal.
Ennek az elhivatottságnak szó szerint annak kell lenni amit leír a szó, hogy valami iránt elkötelezed magad és mivel a hitünk is különleges így ennek az érzésnek is annak kell lenni. Megvan ez mindenkiben ? NEM. Azért is vagyunk kiválasztottak ebben ha ez megvan bennünk, mert a hit ajándékán kívül ebben is részesültünk, hogy a lelkünkért harcolhatunk, ha kell szenvedés árán, töretlen erővel.
A hitünket fejleszteni kell, nem sajnálva rá az időt, ugyanúgy ahogy magunkat is " tökéletesíteni " , hogy mind a hitünk, mind a testi erőnk és fegyelmünk meglegyen arra, hogy kiálljunk bármi csapását.
A mai ocsmány világban nehéz megállni, hogy el ne tévelyedjünk, mert a bűn mára annyira természetes. Szinte vonz, két karral húz, minden erejével azon van a gonosz, hogy azt a kevés igaz hívőt is megrontsa. De akkor fejlődik a lelkünk és akkor vagyunk képesek legyőzni a gonoszt ha mindennek ellenállunk. Persze ez nehéz, mert ott a sok mindennap előforduló bűn, a pénz hívogatása, a bűnös gondolatok, az egyszerűbb élet iránti vágy, vagy csak egyszerűen bármilyen földi dolog iránti sóvárgás amit a gonosz felhasznál ellenünk, hogy meggyengítse a lelkünk, ami által azt reméli, hogy engedünk a földi dolgok csábításának.
De ez nem csak egyfajta kecsegtető dolog lehet, hanem a mindennapi szokásunkban is fellelhető dolog, egy kis " földi jó " melytől szabadulni nem tudunk, melynek már rabjai is lehetünk.
Ha elég erősek vagyunk és ellen tudunk állni ezeknek ha akarunk, akkor tényleg megvan bennünk az elhivatottság.

Máté Evangéliuma 19 : 12
Van, aki anyja méhéből úgy született, hogy képtelen házasságra, van, akit az emberek tettek képtelenné rá, de van, aki a mennyek országáért önként lemond róla. Aki föl tudja fogni, fogja föl!"

Pál 1. levele a Korintusiakhoz 10 : 13
Mindeddig emberi erőt meghaladó kísértés nem ért titeket. Hűséges az Isten, aki erőtökön felül nem hagy megkísérteni, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás lehetőségét is megadja, hogy kibírjátok. 

Jakab levele 1 : 2-3
Nagy örömnek tartsátok, testvéreim, ha különféle megpróbáltatás ér.
Hiszen tudjátok, hogy hitetek erőpróbája állhatatosságot eredményez, az állhatatosság pedig tökéletessé teszi a cselekedetet.


A szenvedés az melynek kellő alázattal kell, hogy éljen bennünk. Alázattal az Úr iránt akinek kegyelméből cselekedhetünk és akinek mindent köszönhetünk, így cselekedeteinknek jól kell tükrözni az iránta való elkötelezettséget. Szenvedés mint a testünk sanyargatása sokféle módon lehetséges. Sokan a test fenyítésére gondolnak, de ezen felül ez lehet a böjtölés, vagy ha valamit ami hozzátartozik a napjainkhoz és testünk igényli, hosszabb időre megvonunk magunktól, bűnös szokás elhagyása, és persze idesorolom azt is ha el kell tűrnünk valamit amit az Úr elrendelt és nem viaskodni ellene. Ezt, hogy tisztábban leírjam, nem arról van szó, hogy ha hülyének néznek az életben azt hagyni kell, sőt ellenkezőleg, ki kell állnunk ellene, mert mi a többi ember felé magasodunk az Úr által kapott hittel és a lelki erőnkkel, így butaság lenne egy szintre helyezni magunkat velük vagy megalázni magunkat azzal, hogy hagyjuk, hogy hülyét csináljanak belőlünk. Arról beszélek ha az Úr elrendelt valamit az életünkben, lehet az egy olyan időszak amit úgy érzünk nem érdemeltünk meg, vagy egy olyan dolog amit csapásként élünk meg, ilyenkor mindig az van, hogy elégedetlenkedünk és megkérdezzünk " miért ? " . Lehet később jövünk rá mi miért történt és sok esetben visszanézve, még ha kellemetlen esemény is volt azt tudjuk mondani, így volt a legjobb. Ez a fajta tűrés, ha nem elégedetlenkedünk, sokszor lehet olyan fájó és annyi szenvedéssel járó mintha testileg szenvedtünk volna.
Nagyon fontos az, hogy a testünk sanyargassuk időnként, mert ezzel a jellemünk formálásán kívül a hitünk mélyül és az Úr előtt is megmutatjuk, hogy nem ragaszkodunk a földi élet kellemes dolgaihoz. Ez a fajta lemondás és ellenállás ezek iránt, egyfajta példája annak, hogy le tudunk mondani a földi életünk kényelméről.
Böjtre hívnám fel a figyelmet, mert azon kívül, hogy hitünkben nagy szerepet játszik és az egyik legfontosabb ünnepünk előtti időszak is ezzel telik, ezen kívül a test kordában tartására és a fegyelem növelésére kíválló cselekedet. Böjti időszakban vagy ha csak elhatározzuk, hogy bűneink bocsánatáért böjtölünk, akkor a különféle ételeken kívül más egyéb lényeges és fontos dolgot az életünkből elhagyhatunk. Ebben az egy szóban hatalmas erő rejtőzik, " elhagyni " , ez nem más mint annak a jele, hogy képesek vagyunk megszabadulni bármitől ami a földi életben jó, egy finom étel, kis kikapcsolódás vagy testi vágyainknak ellenállni.
Törjük meg a testünk, szakadjunk el a régi bűneinktől, ha fájdalmasan is, de formáljuk újra magunkat, hogy tisztán állhassunk az Úr előtt.

Máté Evangéliuma 17 : 21
De ez a fajzat nem űzhető ki másképp, csak imádsággal és böjttel.

Máté Evangéliuma 26 : 41
Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan készséges, a test azonban gyönge."

Lukács Evangéliuma 16 : 25
Fiam, felelte Ábrahám, jusson eszedbe, hogy neked jó dolgod volt az életben, Lázárnak pedig rossz. Ő tehát most itt vigasztalódik, te meg gyötrődöl.

Apostolok cselekedetei 3 : 19
Tartsatok hát bűnbánatot és térjetek meg, hogy Isten eltörölje bűneiteket,

Pál 1. levele a Korintusiakhoz 9 : 27
Hanem sanyargatom és rabságba vetem testemet, hogy még másoknak hirdetem az igét, magam érdemtelenné ne váljak.

Pál levele a Galátabeliekhez 5 : 24
Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt.

Pál levele a Kolosszeiekhez 3 : 5-6
Sanyargassátok tehát tagjaitokban azt, ami földies: a paráznaságot, tisztátalanságot, érzéki vágyakat, bűnös kívánságokat és kapzsiságot, ami igazában bálványimádás.
Ezek miatt száll Isten haragja a hitetlenség fiaira.

Zsidókhoz írt levél 12 : 5-11
Megfeledkeztetek a vigasztalásról, mely hozzátok, mint fiakhoz szól:
"Fiam, ne kicsinyeld le az Úr fenyítését,
s ne csüggedj el, ha korhol.
Mert megfenyíti az Úr, akit szeret,
s megostorozza minden fiát, akit befogad."
A fenyítések közt is maradjatok állhatatosak. Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Melyik az a fiú, akit atyja meg ne fenyítene?
Ha fenyítés nélkül maradtok, amiben pedig mindenki részesül, akkor fattyak vagytok, nem fiak.
Testi atyáink is megfenyítettek bennünket, mégis tiszteltük őket. Nem kell sokkal inkább a lelkek Atyjának engedelmeskednünk, hogy éljünk?
Azok néhanapján kényükre kedvükre fenyítettek meg minket, ő viszont javunkra, hogy szentségének részeseivé legyünk.
A jelenben ugyan minden fenyíték inkább szomorúságot okoz, mint örömet, később azonban az igaz élet és a béke gyümölcsét hozza annak, aki elviselte.

Jakab levele 4 : 6-10
Annál gazdagabb azonban kegyelme, amelyet ránk áraszt. Azért mondja másutt: "Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad."
Vessétek hát alá magatokat Istennek. Az ördögnek viszont álljatok ellen, akkor majd megfut előletek. Közeledjetek Istenhez, s ő is közeledni fog hozzátok.
Mossátok le kezeteket, ti bűnösök, s tisztítsátok meg szíveteket, ti ingadozó lelkűek!
Érezzétek nyomorúságtokat, szomorkodjatok és sírjatok! Nevetéstek forduljon gyászra, örömötök pedig búsulásra!
Alázkodjatok meg az Úr előtt, ő majd fölmagasztal titeket.

Péter 1. levele 3 : 19
Értékes ugyanis, ha valaki Istenhez tartozása tudatában elviseli a bántalmat, bár igazságtalanul szenved.

Péter 1. levele 4 : 1
Mivel tehát Krisztus testi életében szenvedett, ti is ugyanazzal gondolattal fegyverkezzetek fel, mert aki ugyanis testi életében szenved,
szakított a bűnnel.

Péter 1. levele 4 : 16
De ha mint keresztény szenved, ne szégyellje, hanem dicsőítse meg Istent ezzel a hitvallással.


Nehogy azt higgye bárki, hogy az igaz keresztény élet csak szenvedésből áll. Tévedés lenne ilyet kijelenteni. Én inkább azt mondanám, hogy egy keresztény életébe a hit a megfelelő egyensúlyt hozza el. Azért mert a lelki teljesség felé visz az Úrhoz minél közelebb és a testi kívánságok kordában tartásával győzi le testünk gyengeségét. A hitért cselekedni nehéz, fáradtságos, de ezáltal az Úr közelségébe kerülünk aki mellett nyugalmat találunk. Kívánok mindenkinek sok erőt, egészséget, hogy a hitért tegyen és fejlődjön lélekben és testben.

Dicsőség Jézus Krisztusnak

Máté Evangéliuma 11 : 28-30
Jöjjetek hozzám mindnyájan,
akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve:
én felüdítlek titeket.
Vegyétek magatokra igámat
és tanuljatok tőlem,
mert szelíd vagyok és alázatos szívű,
s így nyugalmat találtok lelketeknek.
Az én igám édes,
az én terhem könnyű."